Home » » Berdosa mengeluarkan hukum haram qaza’

Berdosa mengeluarkan hukum haram qaza’

Written By Unknown on Rabu, 20 Juni 2012 | 13.40.00

Oleh Zidna Zidan Nafi'a
HUKUM QAZA’ (MENCUKUR SEBAHAGIAN KEPALA DAN MEMBIARKAN YANG LAIN).

Definasi qaza' seperti kata Imam Nawawi: القزع حلق بعض الرأس مطلقا وهو الأصح Qaza’ ialah mencukur sebahagian kepala.

Hukum Qaza’ ULAMA TELAH BERSEPAKAT MENYATAKAN MAKRUH, Imam Nawawi menyebut dalam kitab al-Minhaj (syarh sahih Muslim)

: وأجمعوا على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة وهي كراهة تنزيه

Sepakat ulama bahawa makruh QAza’ sekiranya cukur dibeberapa tempat dan 

dikecualikan sekiranya untuk tujuan perubatan. Maksud makruh disini ialah makruh yang biasa (bukan makruh tahrim)

PENDAPAT EMPAT MAZHAB MAZHAB HAMBALI Al-Mardawi dalam kitab al-Insaf berkata: ويكره القزع بلا نزاع وهو أخذ بعض الرأس وترك بعضه على الصحيح من المذهب
Makruh Qaza’ tanpa ada pertikaian iaitu mencukur sebahagian kepala dan meninggalkan sebahagian lain. Ini pendapat sahih dlm mazhab Hambali.

MAZHAB MALIKI An-Nafrawi berkata: يكره القزع وهو تفريق شعر الرأس مع حلق ما بينه Makruh Qaza’ iaitu membelah rambut dengan mencukur ditengahnya.

MAZHAB HANAFI Imam ibnu Abidin berkata dalam Hasyiahnya: ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعاُ مقدار ثلاثة أصابع Makruh Qaza’ iaitu mencukur sebahagian dan membiarkan yang lain terpisah-pisah sekadar 3 jari.”

MAZHAB SYAFIE Imam Nawawi berkata dalam kitab Raudatut Talibin: كُره القزع وهو حلق بعض الرأس سواء كان متفرقاً أو من موضع واحد Makruh Qaza’ iaitu mencukur sebahagian kepala samada ditempat yg berbeza atau tempat yang sama.

DALIL MAKRUH ابن عمر رضي الله عنهما يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن القزع
Ibnu Umar berkata “AKu mendengar Rasulullah saw menegah dari Qaza’

[ البخاري برقم 5576 ومسلم برقم 2120] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال ” احلقوه كله أو اتركوه كله ” [رواه أبو داود 4195]. Sesungguhnya Nabi saw melihat seorang budak mencukur sebahagian kepalanya dan membuiarkan sebahagian yg lain. Nabi saw mencegahnya dan berkata “ Hendaklah kamu mencukur semuanya atau membiarkan semuanya.”

PENTING UNTUK KITA KETAHUI
1. ULama berkata larangan ini tidak haram kerana termasuk dalam bab adab.
2. Dibolehkan qaza’ untuk tujuan perubatan seperti yg disebut oleh imam Nawawi
3. menggunting dan menipiskan tepi tidak termasuk dalam larangan.
4. Berdosa mengeluarkan hukum haram qaza’ sekiranya dia bukan ulama yg mujtahid